[INFO] Sơ lược về Tạp chí “THE JYJ MAGAZINE” ấn bản số 2 + Lịch đặt trước


 photo 787559506_zpscd1b6a64.jpg

Với chủ đề ‘Tình bạn’ trong Tạp chí THE JYJ MAGAZINE ấn bản số 2 (phát hành tháng Bảy), JYJ đã giãi bày những tâm tư suy nghĩ và trải nghiệm của họ về tình bạn và chúng tôi đã bóc tách tình bạn của họ qua tạp chí ảnh và câu chuyện xung quanh nó.

I. Hạng mục

1. Nội dung

  • 30 trang báo ảnh liền mặt + câu chuyện xung quanh nó
  • Phỏng vấn về JYJ Tokyo Dome + Câu chuyện hậu trường
  • Những bức ảnh chưa từng hé lộ về các hoạt động solo của Jaejoong, Yoochun, Junsu + thư viết tay của họ.
  • Quá trình chuẩn bị cho Membership Week 2013 được hé lộ


2. Kích thước: 220 * 290mm

3. Số trang: 120 trang

II. Lịch đặt trước

Lần đầu tiên: ngày 08 tháng Bảy, 2013 lúc 2h chiều đến ngày 18 tháng Bảy, 2013.
(Chi tiết lượt đặt trước thứ hai sẽ được tiết lộ sau)

III. Phát hành

Tạp chí sẽ bắt đầu được chuyển phát theo thứ tự ưu tiên đến trước phục vụ trước vào ngày 29 tháng Bảy

IV. Giá

25,000 won (~$24USD)

Source: CJES News, Etranslated by @ohmyjunsu
Vtrans by Iri@CielJJ + Shared by CielJJ

3 thoughts on “[INFO] Sơ lược về Tạp chí “THE JYJ MAGAZINE” ấn bản số 2 + Lịch đặt trước

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: