[LINE] 20130812 Jaejoong sẽ thuyết minh cho chương trình “The Zoo is Alive 2″ tối nay


[V-TRANS] Hãy chú ý đón xem chương trình tài liệu của MBC ‘The Zoo is Alive’ cùng với Kim Jaejoongie tối nay lúc 11:20 KST nhé!^^
http://m.imbc.com/

Source: JYJ Naver LINE
Translated by: rilanna of JYJ3
Video Credit: republicofjyj
Shared by: JYJ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: