[FANACCOUNT] 20130827 Một fan gặp Jaejoong tại Bum’s hôm nay


Cô ấy tới Bum’s lúc 6 giờ tối và biết được rằng tầng 1 đóng cửa. Cô ấy nhìn qua cửa sổ (?) và nhìn thấy ai đó có vẻ là Jaejoong. Bạn của cô ấy cũng nói rằng bạn ấy sẽ tới. Trong lúc chờ đợi người bạn của mình, cô ấy nhìn vào trong lần nữa và phát hiện ra đó chính là Jaejoong!! Nhưng có vẻ anh ấy đang có cuộc họp. Vì thế để không làm phiền họ, cô ấy và người bạn của mình yên lặng leo lên tầng 2. Chỗ ngồi của họ có thể nhìn được cầu thang, và họ cũng nhìn thấy Jaejoong ở tầng 1. Lúc đó, Jaejoong bắt đầu leo lên tầng 2. Có khoảng 12 người trên tầng 2 nhưng dường như chỉ có họ (cô ấy và người bạn) là người Hàn Quốc. Vì một vài lý do, họ muốn anh ấy biết họ là người Hàn Quốc. Vì thế người bạn của cô ấy hô to lên ‘Xin chào’ và cô ấy thì nói ‘Cố lên’ (Hwaiting) với Jaejoong. Anh ấy đeo kính mát. Anh ấy không nói gì cả, chỉ vẫy tay một chút với họ. Fan nói anh ấy giống như CG XD (đồ họa máy tính). Trông anh ấy rất ngầu khi nói chuyện, bàn luận. Cô ấy không muốn làm phiền họ nhưng không thể rời mắt khỏi Jaejoong, cái cách mà anh ấy tập trung vào một điều gì đó rất là ㅜㅜㅜ.

Credit: @rabbitminky
Translated by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: