[LINE] 20131024 JYJ tại Việt Nam ^o^


[V-TRANS] Tới Việt Nam ngày hôm qua! ^^

Từ đó tới giờ chúng ta đã cười đùa biết bao nhiêu ㅋㅋㅋㅋ đúng là chúng ta có khác ㅋㅋㅋ

Giờ thì chuẩn bị đi diễn tập thôi!

Sau khi buổi diễn kết thúc:

Credit: JYJ Naver Line
Translated by @chloe6002
Video reuploaded by 올레 카시오페아
Shared by PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: