[INFO] 20131029 Album WWW của Kim Jaejoong đứng đầu các BXH thể loại nhạc rock trên Itunes


Note: BXH trên được ghi nhận lúc 3h chiều KST (3 tiếng sau khi phát hành)

Source: iTunes
Shared by: JYJ3 + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: