[Facebook] 131108 Kim Jaejoong Global Chatting – 1.8 triệu tin nhắn!


Global chatting đã rất vui!! 1.8 triệu tin nhắn, #1 chủ đề nóng ở, #1 ở Japan twitter trending!!! Thật sự rất ngạc nhiên!!! Nhưng điều tuyệt nhất vẫn là được ở cùng các bạn. Hẹn gặp lại! Cám ơn các bạn!!

 

Credit: JYJ FB
Shared by: PrinceJJ & CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: