[OTHER FACEBOOK] 131107 Phiên dịch viên Line Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ bức ảnh chụp chung với Jaejoong


Những giờ phút điên cuồng với Kim Jaejoong… ^^

“Tôi đã rất vui. Mã của chúng tôi rất hợp nhau”

Source: Enes Kaya Facebook
Translated by: JYJ Turkey, Hannah @ PrinceJJ
Shared by: PrinceJJ
Vtrans & Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: