[INFO] 20131221 Xếp hạng của Jaejoong trên Hanteo + Gaon + Music Bank


HANTEO

Danh sách 30 ca sĩ

Jaejoong đứng thứ 4 với tổng lượng album bán ra là 225.000 bản. Anh là nghệ sĩ solo xếp hạng cao nhất. (thời gian tính: từ 1/1/2013 đến 4/12/2013).

BXH ngày 21/12/2013

BXH cuối năm của Music Bank

Top 10 ứng cử viên với lượng bán album cao nhất (Jaejoong #8, không được xuất hiện trên truyền hình hoặc quảng bá)

Lượng bán trên GAON (từ tháng 1 tới tháng 11 / 2013)

WWW – 132,690 + I (148,453) + Y (62,000) = 343,140Credit: http://tohokenbunroku.seesaa.net/ + Gaon
Shared by PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: