[TWITTER] 20130108 Jaejoong thông báo mã trang phục cho buổi diễn tại Gwangju


[V-TRANS] Mã trang phục cho buổi diễn tại Gwangju là mountain & sea (núi và biển). Sáng tạo thật vui và tới nhé~! Tôi nghĩ nó rất đáng mong chờ đấy~!!

(Anh ấy sử dụng giọng địa phương Gwangju)

Credit: @bornfreeonekiss
Etrans by @The_Little_Pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: