[OTHER TWITTER] 20140125 Chị gái Suyoung tweet ảnh của Jaejoong và gia đình


[V-TRANS] @Shie486: ㅎHyuna đi xem buổi diễn của cậu về~^^ Con là số 1 trong việc ủng hộ cậu nhưng sao con lúc nào cũng đông cứng trước mặt cậu thế? Thử cười lên giống ông bà nội đi nào~~ Hyunah ya~~ㅎㅎ

Suyoung đổi hình đại diện twitter

Source: @Shie486, Etrans by @The_Little_Pear

Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: