[TWITTER] 20140126 Cập nhật twitter Jaejoong: chúc mừng sinh nhật ♡


[V-TRANS] Chúc mừng sinh nhật Jaejoong ah ♡

[V-TRANS] @bornfreeonekiss Cám ơn nhé ♡

[V-TRANS] Junsu mới gửi tôi nè

Đoạn chat:

Jjunsyu của tôi: Hyung
Jjunsyu của tôi: Chúc mừng sinh nhật!
Jjunsyu của tôi: (biểu tượng)
Jjunsyu của tôi: (biểu tượng)
Jaejoong: Cảm ơn em Jjeunsu yah~~ Anh yêu em (viết theo kiểu địa phương)
Jjunsyu của tôi: ㅋㅋ
Jjunsyu của tôi: Hwaiting

Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: