[PIC] 20140217 Nhân viên phòng triển lãm của Park Nohae ‘Anotherway’ chia sẻ ảnh Jaejoong trên DC Gall


Một nhân viên phòng triển lãm của Park Nohae ‘Anotherway’ chia sẻ ảnh Jaejoong trên KJJ DC Jellery. Anh ấy bảo anh tới để tham dự ‘bữa tiệc tóc vàng’

(Sau khi Jaejoong tweet ảnh tạm biệt / xin chào tóc vàng hôm qua, các fans trên DC Jellery đã đăng nhiều bức ảnh Jaejoong với mái tóc vàng :D)

Credit: Kim Jaejoong Jellery
Etrans by Hannah @ PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

One thought on “[PIC] 20140217 Nhân viên phòng triển lãm của Park Nohae ‘Anotherway’ chia sẻ ảnh Jaejoong trên DC Gall

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: