[OTHER TWITTER] 20140323 Boys Republic tan chảy trước vẻ đẹp trai của Jaejoong


Boys Republic cũng biểu diễn tại chương trình hôm nay ^^

[V-TRANS] Đã qua chào hỏi tiền bối Kim Jaejoong, suýt thì tan chảy luôn.. sao anh ấy đẹp trai thế không biết T T

Credit: Boys Republic twitter
Etrans by @Shadowjaejes
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: