[OTHER INSTAGRAM] Cập nhật từ Instagram của nhân viên ‘Triangle’


[TRANS] #mbc #Triangle #LeeBumsoo #KimJaejoong #ImSiwan Cuối cùng ngày quan trọng đã đến! Ngày khởi quay… Một cuộc hành trình lớn trong 4 tháng đã bắt đầu… Mong rằng nó sẽ đạt được vị trí bộ phim truyền hình hay nhất!

Credit: sezin_zoa Instagram
Translated by Hannah@PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
V-trans & Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: