[OTHER INSTAGRAM] 140409 Nhân viên của ‘Triangle’ chia sẻ Jaejoong lái xe mô-tô


[TRANS] #mbc #Triangle #KimJaejoong #YoungDal Filming…

Nhân viên đoàn làm phim ‘Triangle’ chia sẻ một đoạn phim của Kim Jaejoong và Shin Seung Hwan quay phim ở Sabuk, Gangwon via TriangleKoreanDrama2014 FB

http://instagram.com/p/mjkVAbKEiF/#

https://www.youtube.com/watch?v=-7KPuTyrTTQ&feature=player_embedded

Credit: triangle_zoa Instagram + namsent Instagram
Shared by PrinceJJ
CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: