[INSTAGRAM + TWITTER] 20140413 Jaejoong đổi hình đại diện twitter và hát ca khúc của 4Minute


[V-TRANS] Tên mày là gì?

[TRANS] Jaejoong: Chào mày! Tên mày là gì?
(nói với một chú chó khác) Ya, im nào! Yên lặng chút đi.
Tên mày là gì? /hát What’s your name của 4minute

Hình đại diện mới

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Translated by: Ruby (@rubypurple_fan) of JYJ3
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: