[OTHER TWITTER] 20140415 Lee Yoon Mi chia sẻ bức ảnh với Jaejoong


[V-TRANS] Hôm nay tôi đã kết thúc việc quay phim một cách suôn sẻ cùng những diễn viên tuyệt vời tại Jeongsan, Kangwon-do cho bộ phim tối thứ Hai – Ba của đài MBC Triangle ~~ Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 5 tháng 5 ~^^ Hãy chú ý theo dõi nó nhé~~~

Pic credit: @Ara_Mom
Etrans by @the_little_pear
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: