[TRANS] 20140415 Im Siwan nói về ấn tượng đầu tiên với Jaejoong


Xem video Im Siwan nói về ấn tượng đầu tiên với Jaejoong tại đây (từ 01:36)

[V-TRANS] ‘Đương nhiên là quá đỗi kinh ngạc luôn! Tôi nghĩ điều đó thực sự quá khó tin! Anh ấy là người tôi biết từ khi còn rất trẻ. Thật tuyệt vời khi được gặp anh ấy ngoài đời thực. Anh ấy đang ngồi ngay cạnh tôi đây và chúng tôi đang cùng làm với nhau. Tôi nghĩ nó thực sự tuyệt diệu.

Source: iMBC
Translated by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: