[PICS + TRANS] 20140425 Hình ảnh mới của Young Dal (Jaejoong) trong Triangle


Young Dal thở dài khi đọc các bài viết trên trang Triangle tại quán internet

Bạn viết gì thế? JaeJae đọc rất cẩn thận nha!

Ồ! Nhìn này~ Đây chắc là người hâm mộ thầm lặng của em rồi

Một khi đã thích Young Dal rồi thì còn lâu mới thoát được, không phải sao?

Source: iMBC
Etrans by TriangleKoreanDrama

Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: