[OTHER TWITTER] 20140513 Tony Hong đăng một ảnh với Jaejoong


트라이앵글 재중이 윤미 승환이랑. 재미는 오늘부터. 승부도 오늘부터. 가보자 홧팅 많이 사랑해주세요 pic.twitter.com/s9caYPTW1p

[V-TRANS] Với những diễn viên trong Triangle Jaejoongie, Yoonmi, Seunghwan. Mọi thứ sẽ trở nên thú vị bắt đầu từ hôm nay. Cuộc chơi cũng bắt đầu từ lúc này. Chiến thôi! Hwaiting! Hãy dành thật nhiều tình cảm cho bộ phim nhé

Source: Tony Hong’s twitter
Shared by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: