[FACEBOOK + TWITTER] 20140516 Jaejoong đăng ảnh tự sướng xD


Tony Hong tweet:

[V-TRANS] Jaejoongie cùng cuốn kịch bản sau khi đã quay Triangle cả đêm. Mặt cậu ấy nhỏ hẳn đi rồi vì (việc quay phim) rất mệt ㅠ Mọi người hãy ủng hộ cậu ấy nha

Source: Jaejoong’s FB + TonyHong’s twitter
Etrans by TriangleKoreanDrama
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: