[TWITTER] 20140523 Cập nhật twitter Jaejoong


[V-TRANS] Dạo này các bạn có khỏe không~? Ban đêm làm tôi nghĩ tới rất nhiều chuyện. Gần đây tôi khá bận rộn với việc quay phim, nhưng đột nhiên muốn gặp những người bạn Nhật của mình >_<

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @kaju0731
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: