[OTHER TWITTER] 20140524 Tony Hong tweet ảnh của Jaejoong và đoàn làm phim Triangle


[V-TRANS] #Jaejoong và Yoonmi tạo dáng thật ngầu trong #Triangle

[V-TRANS] Cuối cùng thì rating cũng tăng kể từ khi #Jaejoong lộ trán của cậu ấy! Khán giả, hãy chứng minh rằng tôi đã đúng đi! Dành cho chúng tôi thêm nhiều tình yêu nhé. #Triangle đang ngày một thú vị hơn đấy!!!

[V-TRANS] Thực tế là trong quá trình quay phim Jaejoong không được ngủ nhiều lắm thế nên cậu ấy ngày càng sụt cân. Cậu ấy gần như ngất vật ra trong xe luôn. Tuy thế đôi mắt cậu ấy lại trở nên sống động ngay khi đối diện với máy quay. Cậu ấy là một diễn viên thực thụ! Hãy động viên cậu ấy thật nhiều nhé!

[V-TRANS] Tụ tập ăn uống của #Triangle tại nhà hàng My Hong @ Itaewon: Tôi, Giám đốc Jeong Taewon, Yoonmi, #Jaejoong và Seunghwan. Chúng ta có thể! Cố lên nào!

Credit – @Tonyhong1004
Translations by – @crystalmoon64
Shared by – https://www.facebook.com/TriangleKoreanDrama2014
or @Triangle2014 (Twitter)
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: