[OTHER TWITTER] 20140526 Tony Hong chia sẻ hình ảnh của Jaejoong


[V-TRANS] Jaejoong kiệt sức sau khi quay phim cả đêm. Tôi thấy thương cậu ấy quá. Nhưng trong thâm tâm cậu ấy đang cảm thấy rất vui bởi bộ phim và các nhân viên đều vô cùng tuyệt vời! Jaejoong! Cậu đã tiếp thêm năng lượng cho tất cả thành viên của Triangle mặc dù bản thân thì mệt mỏi tới thế! Cố gắng lên nhé!! Hãy mạnh mẽ lên nào và cùng bay cao thôi!!

[V-TRANS] Xe thức ăn của những người hâm mộ Jaejoong đã đem lại sức mạnh cho chúng tôi, những diễn viên đang kiệt sức. Jaejoongie và Siwan rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn.

Source: @Tonyhong1004
Translated by: @crystalmoon64 via Trianglekoreandrama + Hannah @ PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: