[TWITTER + INSTAGRAM] 20140525 Jaejoong cập nhật trường quay Triangle + vid siêu dễ thương


[V-TRANS] Hóa ra họ ở đằng sau chúng tôi..

[V-TRANS] @bornfreeonekiss tới @1215thexiahtic Sẵn sàng! Cố lên nhé! Junsu-ah!

Instagram

Anh nói trong vid: ‘Mọi người phấn chấn lên nào!’ và ‘Ôi nóng quá’

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon1004
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: