[VIETSUB] Triangle – Tập 05 (GGdrive | Mega)


Triangle – Tập 05

 photo Mega.png

Mega

 photo google-drive-logo.png
Google Drive

 

4 thoughts on “[VIETSUB] Triangle – Tập 05 (GGdrive | Mega)

Add yours

  1. Bạn ơi, có thể cho mình hỏi, vì mình tìm hoài vẫn không tấy Vietsub Tập 4, nên bên CielJJ có làm sub tập này không vậy bạn??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: