[OTHER INSTAGRAM] 20140531 Diễn viên Lee Yoonmi chia sẻ ảnh từ đoàn làm phim Triangle


[V-TRANS] #트라이앵글 #KimJaejoong Lee Yoonmi Shin Seunghwan tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi tại nhà Jaejoong nè. Youngdalie lại vừa rời đi tới trường quay rồi~ Uống bia buổi chiều thích thật đấy! Tuyệt vời!

[V-TRANS] #트라이앵글 #KimJaejoong #LeeYoonmi #ShinSeunghwan #Shorry Chúng tôi hiện đang quay phim~ Mệt nhưng không khí trường quay cực tốt!!!

source – Yunmi IG
Trans – @crystalmoon64 for @Triangle2014 (Twitters)
Shared by – https://www.facebook.com/TriangleKoreanDrama2014 or @Triangle2014 (Twitter)
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: