[OTHER TWITTER] 20140531 Tony Hong chia sẻ ảnh Jaejoong đang ngủ


[V-TRANS] Món quà của tôi dành cho các fans của Triangle: Youngdal đẹp trai đang ngủ. Jaejoong quay phim liên tục không nghỉ ngơi đã có thể lấy lại được năng lượng sau khi chợp mắt

Source: @Tonyhong1004
Translated by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: