[INFO] Tổng hợp các dự án của fans Jaejoong ủng hộ cho Triangle


ĐỒ ĂN

1. Dự án của welovejj

2. Dự án đồ ăn vặt cho dàn diễn viên của JJ Gallery Nhật Bản và welovejj

3. Dự án của DC JJ Gallery

4. Dự án của Herose & Worldclassjj

5. Dự án bởi JJ Baidu Bar (fans Trung)

6. 1/6 – Dự án của fansite Jaejoong (chưa rõ tên) tweet bởi Hyelim Food (nhà cung cấp thực phẩm)

QUẢNG CÁO

1. Quảng cáo trên xe điện ngầm

2. Video quảng cáo do JJ baidu Bar và Kim Jaejoong Mama fans (fans Trung) tại Myeongdong

LINK

HỌP BÁO

Quà họp báo của Herose & Worldclassjj

Tổng hợp bởi PrinceJJ
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: