[OTHER TWITTER] 20140602 Tony Hong chia sẻ tấm ảnh Jaejoong mắt nhiều mí xD


@Tonyhong1004 잠시후 오늘밤 10시 엠비시 트라이앵글 많은 시청부탁드리며. 밤샘촬영에 잠도못자고 연기에 최선을 다하는 재중이 사진하나투척합니다 쌍꺼풀이 두개로 될정도로 피곤한촬영이지만 늘 기분좋게 촬영한답니다

[V-TRANS] Mọi người nhớ đón xem Triangle lúc 10h tối nay trên đài MBC nhé. Đây là tấm ảnh Jaejoong, người luôn luôn cũng cố gắng hết sức mình dù thiếu ngủ. Cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ tại phim trường dù đã mệt mỏi tới mức mắt có 4 mí rồi đây này.

Source: @Tonyhong1004
Etrans by @crystalmoon64 for @Triangle2014
Shared by @Triangle2014 (Twitter)
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: