[FACEBOOK] 20140605 Jaejoong cảm ơn những lẵng hoa gửi tặng khai trương Jholic tại Incheon


[V-TRANS] Cảm ơn mọi người đã gửi tặng những kệ hoa~! Nhờ có những lẵng hoa tràn ngập chân tình mà quán cà phê tôi biến luôn thành khu rừng rồi nè~! ㅎ

Jaejoong đã đăng tải 19 tấm ảnh:

Source: Jaejoong Facebook
Translated by @The_Little_Pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: