[VIDEO + TRANS] 20140607 Preview tập 11 Triangle


[V-TRANS]

Junghee: Chuyện gì đã xảy ra?
Youngdal: Tôi xin lỗi vì đã để cô chứng kiến tôi trong hoàn cảnh thế này

Yangha tặng Junghee quà sinh nhật

Bà: Ai là Yoon Yangha?
Byungsoo: Bạn trai chị hả?
Dongsoo: Người đưa cậu vào tù là Yoon Yangha

Yangha nói với Dongsoo việc cậu ta đã bắt tay với Go Boktae.

Text preview:

“Người đưa cậu vào tù là Yoon Yangha”
Yangha (Im Siwan) nói với Dongsoo (Lee Bumsoo) việc cậu ta đã bắt tay với Go Boktae.
Mặt khác, Junghee (Baek Jinhee) tiếp tục lo lắng về Youngdal, người đã giam vào tù…

Source: iMBC via TRiangleKoreanDrama
Etrans by @The_Little_Pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: