[VIDEO] 20140609 Hậu trường cảnh hẹn hò của cặp đôi DalHee


Từ 1:37:

Jaejoong: Đương nhiên là Junghee thích đồ ngọt
Jinhee: Sao anh biết?
Jaejoong: Em thích nó còn gì?
Jinhee: Nhưng sao anh lại biết?
Jaejoong: Em thích đồ ăn vặt
Jinhee: Anh là ma đúng không? (bởi anh ấy biết cô ấy thích ăn gì xD)
Jaejoong: Ma gì chứ?!

Credit iMBC via kpkjyj
Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: