[TWITTER] 20140613 Jaejoong tweet món quà từ ZE:A Im Siwan


[V-TRANS]
Gửi anh Jaejoongie*~
Anh Dalie Dalie Youngda-eurie à**~!
Anh Youngdalie lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết~ mặc dù có lịch trình căng thẳng và gặp rất nhiều khó khăn, hãy cùng quay phim thật vui vẻ và chăm sóc lẫn nhau như chúng ta luôn làm vậy nhé ^^ Fighting!

*Jaejoongie hyung
**Dalie Dalie Youngda-eurie hyung

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: