[OTHER TWITTER] 20140614 Tony Hong chia sẻ ảnh của Jaejoong tại trường quay Triangle


[V-TRANS] Jaejoong lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn cố gắng hết sức mình.

[V-TRANS] Quay phim sáng sớm nay! Đòi hỏi rất nhiều sức lực nhưng tinh thần đồng đội cực kỳ tốt! Cùng với Jaejoong và Seunghwan của Triangle

Source: @TonyHong1004
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: