[PICS] 140616 BTS Hình ảnh của Jaejoong và Jinhee


Những tấm hình này được chia sẻ bởi nhân viên trang DC Gallery của Baek Jinhee

Source: Triangle DC Gallery + Baek Jinhee Gallery 1, 2
Shared by PrinceJJ
CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: