[TWITTER] 140616 Jaejoong & Siwan đăng câu chuyện tam giác tình yêu của họ lên twitter


[TRANS] Kìm nén, cố kìm nén, phải kìm nén, tại sao cậu lại khóc ~~ TT TT

Source: @bornfreeonekiss; @Siwan_Zea
Translated by: Hannah @PrinceJJ (@The_Little_Pear)
Shared by PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: