[OTHER TWITTER] 20140617 Tony Hong chia sẻ ảnh của Jaejoong tại trường quay Triangle


[V-TRANS] Quay phim Triangle tới tận sáng sớm!

[V-TRANS] Cơn buồn ngủ cũng không thể ngăn cản chúng tôi! Cùng làm hết sức nhé!

~~

[V-TRANS] Jaejoong đắm chìm trong kịch bản

[V-TRANS] Chúng tôi không bao giờ đánh mất nụ cười

~~~

[V-TRANS] Jaejoong tập thể dục để tỉnh táo lại

[V-TRANS] Bức ảnh cuối của ngày hôm nay

Source: @TonyHong1004
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: