[OTHER TWITTER] 20140622 MC fanmeeting Triangle chia sẻ ảnh với Jaejoong


[V-TRANS] [‘Kim Jaejoong Triangle fanmeeting’] Cảm ơn Jaejoong-san và người hâm mộ của của anh vì đã chia sẻ khoảng thời gian rất vui vẻ cùng nhau. (chụp một bức ảnh) với ‘Vua’. Luôn luôn cảm ơn anh vì sự chào đón nồng nhiệt. Phim ‘Triangle’ fighting!

Source: @gong_daeyu
Etrans by @kaju0731
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: