[TWITTER] 20140622 Dự án ủng hộ từ fans Đài Loan cho Triangle


[V-TRANS] Tôi đã ăn rất ngon và được tiếp thêm năng lượng ^^

Dòng chữ trên banner:

Youngdal: Các bạn fans yêu quý Youngdal đến từ đâu vậy?
Fans: Chúng em đến từ Đài Loan

Credit: @bornfreeonekiss
Etrans by Hannah @ PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: