[TWITTER] 20140622 Jaejoong cập nhật twitter sau buổi fanmeeting với fans Nhật


[V-TRANS] Cảm ơn các bạn
Tôi đã được tiếp thêm sức mạnh
Jejung sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa
Chúc các bạn ngủ ngon

[V-TRANS] JYJ là ‘Cuộc sống’

Source: @bornfreeonekiss,
Etrans by @kaju0731
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: