[OTHER TWITTER] 20140628 Tony Hong và Lee Yoonmi chụp hình với Kyungtak xD


[V-TRANS] Chúng tôi giải trí như thế này trong khi quay phim Triangle. Youngdal ah. Bọn anh yêu em.

Source: @TonyHong1004
Etrans by Hannah @ PrinceJJ
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: