[OTHER TWITTER] 20140703 Bum chia sẻ hình ảnh với Jaejoong


[V-TRANS] Tôi là người giao hàng đó. Cậu ấy nói đã hết mất loại rong biển yêu thích nên tôi đã tự tay chuyển tới cho cậu ấy. Biểu cảm khuôn mặt của tôi thật là buồn cười! Hãy thưởng thức rong biển của chúng tôi nhé~ (Jaejoong à, sao cậu lại nhé rong biển vào cánh tay thế?)

Source: bums1313
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: