[TWITTER] 20140705 Jaejoong chia sẻ ảnh cùng đoàn làm phim ‘Triangle’


null

null

null

[V-TRANS] Junghee xinh đẹp và Siwanie đẹp trai

null

null

[V-TRANS] Jangsoo hyung đẹp trai

null

null

[V-TRANS] Một bức ảnh chụp có chủ đích nhưng chúng tôi che giấu rất kĩ vì sợ sẽ bị hiểu nhầm

null

null

[V-TRANS] Jerry hyung đẹp trai (giả vờ dàn cảnh thôi)

null

Tweet cho Junsu

null

Credit: @bornfreeonekiss
Translated by Hannah@PrinceJJ
Shared by PrinceJJ
V-trans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: