[OTHER INSTAGRAM] 20140707 Shorry và Jini cập nhật về Jaejoong/Kyungtak


*Jaejoong nói câu ‘xoắn lưỡi’ xD

[V-TRANS] Rất vui vì được gặp anh ở đây, anh Huh Youngdal. Thực ra kiếp trước em là hoàng hậu Danashri đấy.

(Jinhee đóng vai Hoàng hậu Danashri trong phim truyền hình ‘Hoàng hậu Ki’ của đài MBC)

Source: Shorry & Jinhee’s IG
Translated by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: