[OTHER TWITTER] 20140707 Tony Hong và Lee Yoonmi chia sẻ hình ảnh của Jaejoong


[V-TRANS] Kim Jaejoong sống như Huh Youngdal, không buông kịch bản ngay cả trong phòng chờ. Chàng trai quá tuyệt vời!

(viết trên kịch bản: Huh Youngdal Youngdal hahaha *trái tim hồng*

[V-TRANS] #Triangle #KimJaejoong #ShinSeunghwan #LeeYoonmi ba người lính ngự lâm bí ẩn ㅋㅋㅋ Chúng tôi vẫn tràn đầy năng lượng mặc dù quay phim cả đêm ~ Fighting ~~

Source: @Ara_Mom + @tonyhong1004
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: