[INFO] Danh sách 15 hoạt động hỗ trợ thức ăn, quảng cáo và quà tặng cho Jaejoong trong bộ phim ‘Triangle’ của MBC


HỖ TRỢ THỨC ĂN

1) Hỗ trợ  từ welovejj (https://twitter.com/weloveJJ126)

2) Xe hỗ trợ thức ăn nhẹ từ weloveJJJJgallery Nhật Bản

3) Hỗ trợ thức ăn từ DC JJ Gallery

4) Hỗ trợ thức ăn từ HeroseWorldclassJJ

5) Hỗ trợ thức ăn từ Baidu Kim Jaejoong Bar – Trung Quốc

6) Ngày 1 tháng 6 – Hỗ trợ thực phẩm từ các fans Trung Quốc – tweet bởi công ty thực phẩm Hyanglim

7) SuperheroJJ

8) Các fans Đài Loan – KingJae

9) Các fans Peru – JJ Addiction

10) Các fans Ả Rập – Jaejoong Arab Fans

11) Các fans Phi-líp-pin – JYJ PH

12) Xe thức ăn nhẹ từ WeloveJJJJ Gallery

13) Star_Leng và Lovin’JJ

14) Hỗ trợ xe thức ăn nhẹ từ các fans Trung Quốc

15) Hỗ trợ xe thức ăn nhẹ từ KJJ DC Gallery

HỖ TRỢ QUẢNG CÁO

1) Quảng cáo ở tàu điện ngầm

2) Đoạn phim quảng cáo từ Kim Jaejoong Baidu Bar và các fans ajuma của Kim Jaejoong chiếu ở Myeongdong

HỌP BÁO 

1) Quà tặng ở họp báo từ HeroseWorldclassJJ

2) Dự án chuyển đổi vòng hoa gạo (thay cho dự án gửi hoa gạo đến họp báo)

HỖ TRỢ QUÀ TẶNG

1) Quà tặng từ fans Tunisian

2) Quà tặng từ Herose – Gongjindan

HỖ TRỢ CHO FANMEETING

1) Chuẩn bị bữa tối cho toàn bộ nhân viên

Bức ảnh Jaejoong chụp làm bằng chứng thể hiện lòng biết ơn của mình với các hoạt động hỗ trợ từ các fans

Credit: Tổng hợp bởi JJ DC Gallery
Shared by PrinceJJ
CielJJ

One thought on “[INFO] Danh sách 15 hoạt động hỗ trợ thức ăn, quảng cáo và quà tặng cho Jaejoong trong bộ phim ‘Triangle’ của MBC

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: