[PICS/ TRANS] 140720 Tony Hong chia sẻ những bức ảnh chụp cùng Jaejoong trên trường quay Triangle


[TRANS] Những diễn viên của #Triangle sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất cho đến khi (bộ phim) kết thúc! Chúng tôi sẽ quay phim cả đêm nhưng (không khí) rất vui vẻ! Tiến lên tiến lên~

[TRANS] Youngdal – Jaejoong của chúng ta là một chàng trai của thép không biết mệt mỏi và là một thiên thần luôn tươi cười!

Credit: @Tonyhong1004
Translated by @crystalmoon64
Shared by PrinceJJ
V-trans by Nu@CielJJ/ Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: