[TWITTER] 20140724 Cập nhật twitter Jaejoong – tạm biệt Oh Yeonsoo


[V-TRANS] Trước khi tiễn chị Yeonsoo đi Mỹ*, mọi người tập trung tại nhà tôi và vui chơi cùng nhau.
Thay vì nói “Đây là kết quả.” “Đây là quá trình.” tôi chỉ cảm thấy biết ơn vì bộ phim này đã cho tôi cơ hội gặp gỡ những con người tuyệt vời.
Chỉ còn 2 tập cuối cùng thôi!
Hãy ủng hộ thật nhiều nhé~

*Diễn viên Oh Yeonsoo cùng chồng là Son Jichang sẽ sang Mỹ 2 năm.

[V-TRANS] Euri euri** ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em phải vừa cười vừa cám ơn anh! Em kính trọng anh euri euri Youngda-euri!

**Euri trong tweet của Jaejoong là từ quảng cáo của Kim Boseong [LINK]

Source: @bornfreeonekiss.
Etrans by @the_little_pear, Info by PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: