[FAN SUPPORT] 20140727 JJ DC Gall và dự án xe thức ăn cho đoàn làm phim Triangle


[V-TRANS] Một vài lời khen của người cung cấp thức ăn dành cho Jaejoong:

Jaejoong quay phim cả đêm rồi lại ngay lập tức đi xe tới Gangwon-do để quay thêm một vài cảnh nữa. Sau đó cậu ấy lại phải quay trở lại Seoul lần nữa để chuẩn bị cho những cảnh quay đêm.

Tôi nghe nói rằng sau khi cậu ấy quay phim cả đêm, Jaejoong đã tắm rửa và đi xe tới Gangwon-do. Tôi rất tự hào về cậu ấy, cậu ấy theo lịch trình kinh khủng này thực sự tốt!

Tôi gặp Kim Jaejoong mỗi tuần. Mỗi lần gặp cậu ấy tôi đều cảm thấy…
Trong một từ thôi… khuôn mặt của cậu ấy như điêu khắc luôn! Đặc biệt là đường nét viền quanh khuôn mặt! Và cả đường cằm nữa! Tôi biết làm sao bây giờ?? Sao cậu ấy có thể hoàn hảo tới thế chứ?!!!!


Chữ ký của Jaejoong cho người nhà người cung cấp thức ăn:

Source: Kfoodtruck
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: